L'equip

Un dels reptes més importants  de la societat occidental del S XXI, és l’accés a les cures de manera digna i escollida

En un món inundat de tecnologia tenim a l’abast les eines per poder abordar aquesta necessitat de manera satisfactòria i sostenible.

En el context esmentat calen models transformadors d’alt impacte que resolguin les necessitats de les persones amb dependència i el seu entorn cuidador de  manera empoderada, efectiva i assequible.  

L’equip multidisciplinar i expert de myCarenet és un dels principals valors implícits d’aquest projecte que, més enllà de la tecnologia, necessita de coneixements, experiència i compromís

El Consell Assessor

El consell assessor té la finalitat d’acompanyar myCarenet en aquesta fase inicial. La complexitat del projecte demana de mirades externes i diverses que completin la visió en les principals decisions estratègiques. 

Col·laboracions i proveïdors clau